Stressbegeleiding

STRESSBEGELEIDING

Stap voor stap naar meer evenwicht en voldoening

Concreet:

Je belemmerende gedachten herschrijven, je eigenwaarde en geluk een duurzame boost geven door middel van bewustwording, oefeningen en leuke formats.

 • Herkenning
 • Ontladen
 • Overtuigingen
 • Realiseren
 • Beweging
 • Patronen doorbreken
 • Vooruitgaan
Je krijgt inzicht in:
 • Denkpatronen
 • Prikkels en overprikkeling
 • Stress- en angstreacties
 • Energiebronnen en stressoren
 • Stressresponssysteem FFF
 • Je waarden en normen
Je gaat voor:
 • Rust en balans
 • Veerkracht en zelfredzaamheid
 • Inzicht en zelfzorg
 • Verbinden met je noden
 • Duurzame groei en

ontwikkeling

 • Beweging en resultaat
 • Negatieve patronen

doorbreken

 • Zelfvertrouwen

Gratis persoonlijk intake gesprek!

Wat is er nodig

voor minder stress en meer rust

en evenwicht?

Stel je voor dat je tijdig je prikkels en energievreters de baas bent
alvorens ze met jouw kracht en energie gaan lopen. Hoe zou je jou
voelen, en wat zou je dan allemaal niet kunnen bereiken!

Kom in actie:

Click hier voor een afspraak

Wij nemen nadien contact met je op

Via loopbaancheques van de VDAB?
Dat kan check hier’ de voorwaarden

Stap voor stap:

‘Herkenning'

Gedachten – Gevoelens - Gedrag

We zijn allemaal uniek en gaan dan ook verschillend om met stress. In deze fase brengen we samen in kaart hoe stress zich bij jou manifesteert. Welke mentale en of lichamelijke reactie gaat hierbij gepaard.
Stress zorgt namelijk voor een verhoogde fysiologische reactie waarbij de activering van het stressresponssysteem (fight-flight-freeze) wordt geactiveerd.
Kortom hoe reageer je vandaag op prikkels in verschillende situaties en welke gedachten, gevoelens en gedrag gaat hierbij gepaard.

Ontdek door onze unieke formats en tests:
✔️ Je stressniveau bekijken
✔️ Bewustwording activeren
✔️ Eerste stap naar rust

‘Ontladen'

Herstel – Veerkracht

De eerste stap naar veerkracht gaat gepaard met terugschakelen. Wanneer we een bepaalde periode in overdrive staan hebben we ook ruimte en tijd nodig om hiervan te herstellen. Om dit goed te kunnen doen gaan we op een interactieve manier aan de slag naar zelfbewustwording. Je noden brengen we in kaart en je leert bewuster hiermee omgaan. Een essentieel onderdeel hiervan is verbindende communicatie en grenzen stellen.

Ontdek door onze unieke formats en tests: 
✔️ Bewustwording door onze learning formats
✔️ Zelfreflectie
✔️ Verbinden met je noden 

‘Overtuiging en gedachten'

Bewust – Onderbewust

De oorzaak van stress is niet de prikkel die je waarneemt. Wat stress veroorzaakt is de manier waarop jij denkt of gewoon bent om met deze prikkel om te gaan. De motor hiervan zijn je overtuigingen of ook wel gedachtengangen.
10% van onze gedachten zijn bewust en de andere 90% van onze gedachten worden bepaald door het onderbewuste. Ons onderbewuste is te vergelijken met een soort archief van ervaringen, herinneringen, gedachtenpatronen en overtuigingen. Ze kloppen vaak niet met de realiteit en hebben daardoor een grote invloed op jouw leven.

Dit brengen we in kaart door onze unieke formats en oefeningen.
✔️ Je persoonlijke normen en waarden bekijken
✔️ Overtuigingen en gedachten kenbaar maken
✔️ Je eigenwaarde een boost geven

‘Realiteit en realiseren'

Leiden – lijden

Hier leren we jou hoe om te gaan met prikkels. Door je persoonlijk inzicht zal je in staat zijn om de irrationele gedachten door de gewenste positieve realistische gedachten te veranderen. Stel je eens voor dat wanneer je jouw negatief patroon kan doorbreken hoe zou je je dan voelen en welke kracht en positiviteit zal dit je geven! Kortom heel veel van onze overtuigingen kloppen niet, sterker nog vaak zijn ze niet eens van ons. Je hiervan bewust zijn zorgt ervoor dat het onderbewuste de nodige aandacht krijgt en je het kan sturen en leiden, in plaats dat je er onder blijf lijden. Door dit groeiproces kan je op een duurzame manier wat doen aan je stress.

We maken het concreet en zichtbaar. 
✔️ Belemmerende overtuigingen en patronen doorbreken
✔️ De realiteit benoemen en scherp stellen
✔️ Verbinden met jezelf en een ondersteunende context

Klaar om te bewegen en verder te groeien!

Nieuwe inzichten!

Je eigenwaarde en zelfvertrouwen heeft op een natuurlijke en duurzame manier een sterke boost gekregen!

Krachtig vooruit!

Met de inzichten kan je zelf terug bewegen vanuit je eigen persoonlijkheid, op deze manier realiseer en integreer je meer levenskwaliteit en draagkracht. Het gevolg is dat jouw eigen dromen en aspiraties vorm krijgen en verder ontwikkeld worden.

Hoe gaan we te werk?

✔️ Je vult het contactformulier in.

✔️ Onze begeleider belt je voor wat meer uitleg op.

✔️ Heb je er een goed gevoel bij? Super! Dan leggen we een eerste afspraak voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek vast.

Stressbegeleiding - Algemene info

Een teveel aan stress zorgt vaak voor een deuk in ons eigenwaarde en zelfvertrouwen. Doordat je draagkracht een stuk hierdoor onderuit gaat, ontstaat er vaak angst bij mensen en hierdoor kan er chronische stress ontstaan die kan leiden tot burn out.

Tijdens de begeleiding gaan we je prikkels en stressoren in kaart brengen. We leggen een positieve focus op wat wel werkt en gaan negatieve patronen doorbreken en op een realistische manier herschrijven.

Hierbij ga jij de motor van je eigen overtuigingen en gedachtegangen op een positieve manier aansturen.

Op een professionele manier met grondige kennis en technieken die hun succes hebben bewezen begeleiden we je naar een nieuwe, krachtige en duurzame beweging.

De begeleiding bestaat uit deels hapbare theorie en verschillende interactieve bewustwordingsoefeningen, wat zorgt voor een totaalbeleving van denken, voelen en doen.
We werken vooral met NLP technieken die je inzicht geven in je gedrag en denkpatronen. Dit alles in combinatie met onze ‘learning formats’ trauma en systeemwerk.

Nog meer vragen?

In een drukke en steeds veranderende wereld zijn er prikkels in overvloed. Meestal denken we dat stress veroorzaakt wordt door die prikkels die voortkomen uit onze omgeving zoals bijvoorbeeld werkdruk.

Dit is echter niet de reden dat we stress ervaren. Sterker nog, stress wordt veroorzaakt door de manier waarop we tegen deze werkdruk aankijken en hoe wij hiermee omgaan. Je kan het dus zo stellen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor stress aangezien de motor hiervan wordt aangestuurd door onze overtuigingen.

Jouw belemmerende negatieve overtuigingen en gedachtegangen worden door stress nog meer gevoed.
Nu denk je vast ‘huh, maar ik wil helemaal toch geen stress!’
Uiteraard is deze gedachtegang geen bewuste eigen keuze…

Onze overtuigingen en waarden zitten opgeslagen in het onderbewuste en zijn vaak aangeleerd en kunnen het resultaat zijn van je opvoeding, cultuur, geslacht en de omgeving waarin je leeft. Je bent er dus niet alleen verantwoordelijk voor aangezien je het tot hiertoe nog nooit in vraag hebt gesteld.

Wil het dan zeggen dat wat je hebt geleerd niet goed is? Neen, het hangt er maar vanaf hoe jij ermee omgaat!

Elk traject heeft een persoonlijke benadering en is voor niemand hetzelfde. We stemmen dan ook steeds af met onze cliënt naar intensiteit en inhoud.
Bij stressbegeleiding leggen we focus op 4 cruciale stappen:

✔️ Herkenning

✔️ Ontladen

✔️ Overtuiging en gedachten

✔️ Realiteit en realiseren

Het is belangrijk om hiervoor de nodige tijd te nemen om deze stappen te kunnen doorlopen.
De nodige tijd hiervoor is voor elke cliënt verschillend, en is moeilijk op voorhand te bepalen.

✔️ Gratis telefonische kennismaking

✔️ Begeleiding €75/uur (voor particulier)

U kan gebruik maken van de VDAB loopbaancheques. De voorwaarden: voor stressbegeleiding die niet kadert in jouw loopbaan is de subsidie niet toegestaan.

Hierop is een uitzondering mogelijk: wanneer de oorzaak van stress voortkomt uit de werkomgeving, kan hier door middel van loopbaanbegeleiding wel aan gewerkt worden. Het loopbaantraject wordt dan ingezet in kader van jouw loopbaanvraag.

Wij aanvaarden loopbaancheques


in samenwerking met

Gratis persoonlijk intake gesprek!