Organisaties

Een frisse wind zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Wij ondersteunen organisaties in ontwikkeling, en begeleiden hen om vanuit verbinding huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

 

Kennismaking:
Het intakegesprek met de opdrachtgever en of coachee, zorgt ervoor dat de uitdaging en doelstelling helder is.

Doel:
In deze belangrijke fase brengen we samen de uitdaging in kaart.
Verandering ontstaat alleen wanneer iets ‘de moeite waard is om te veranderen’ kortom, een concreet doel.

Afspraken:
Bij een duidelijk doel hoort de nodige focus en afspraken.
Hierbij verduidelijken wij onze aanpak, verantwoordelijkheid, engagement en verwachtingen.

Actie:
Leiden versus lijden, het benutten van verschillen tussen mensen en hen van daaruit verbinden met de vooropgestelde doelstelling.
Een creatief en confronterend proces zorgt voor een duurzame beweging dat bestaat uit ‘durven zijn & doen’ ondernemen.

Resultaat:

Inzicht zonder handeling brengt géén verandering. Vanuit inzicht en motivatie, ontstaat leiderschap en actie om het vooropgesteld doel vanuit verbinding duurzaam te realiseren.

Succes:

Wij begeleiden naar zelfsturing, elke samenwerking is voor ons een ‘energieverbintenis’ en géén ‘resultaatverbintenis. We zorgen voor beweging in de organisatie, de weg naar het doel, scoren doe je echter zelf.

 

“Just because people understand what to do doesn’t ensure that they will actually do it”
(Marshall Goldsmith)