Opleidingen

Impact hebben op je eigen leven, onze trainingen staan voor ervaringsgericht leren. Elke training is een natuurlijk proces naar bewuste verandering van perceptie wat zorgt voor meer levenskwaliteit.

 

Kennismaking:
Voor elke opleiding-workshop organiseren wij een gratis infosessie. Tijdens dit interactief moment kan je kennismaken met onze trainer(s), aanpak en vragen stellen over de inhoud van de training.

Verbinding:
Leren vanuit verbinding is één van ons belangrijkste waarden. We zorgen voor een ‘veilige leeromgeving’ en nemen de ruimte om deelnemers te verbinden met de doelstelling van de training.

Afspraken:
Onuitgesproken, impliciete verwachtingen beïnvloeden de gedachten en het gedrag van deelnemers tijdens de interactie met anderen.
Als groep in ‘proces’ maken we samen duidelijke/heldere afspraken in wat kan en niet kan, een belangrijke basis binnen het gemeenschappelijk leerdoel.

Actie:
Ervaringsgericht leren, is kennis integreren op een diepere laag, en vanuit eigen beweging deze succesvol toepassen. Onze creatieve, confronterende aanpak brengt helderheid en inzicht bij belemmerende patronen die doelen en succes beïnvloeden.
Met verschillende methodieken & ervaringsgerichte formats vanuit RET, NLP en improvisatietheater ontstaat het natuurlijk proces van ‘durven zijn & doen’.

Resultaat:

Vanuit bewustwording ontstaat een natuurlijke motivatie en drive naar verandering, hierbij groeit (persoonlijk) leiderschap.
Het gevoel van vrijheid en autonomie, in verbinding met de context stimuleert deelnemers om vanuit ‘durven zijn & doen’ succesvol impact te hebben op huidige en toekomstige uitdagingen.

Succes:

Een goede training volgen is niet voldoende om een duurzame en tegelijk succesvolle verandering te installeren.
Resultaat is een groeiend proces, dat vanuit opgebouwde inzichten (drive-motivatie) in combinatie met de nodige verantwoordelijkheid, discipline en focus deelnemers in staat brengt om vanuit verbinding adequaat te gaan reageren op de situatie-omgeving.

 

“Anything which is troubling you, anything which is irritating you. THAT is your teacher”
(Ajahn Chah)